Facebook    Instagram    Twitter    Nyhetsbrev 


OM FÖRLAGET

Lindskog Förlag är ett allmänutgivande bokförlag som startade sin verksamhet 2004. Förlaget har en bred och varierad utgivning med tonvikt på samhällsinriktade böcker samt kvalitetsböcker för barn och ungdom. Förlaget ägs och drivs av Lennart Lindskog, och har sedan den första boken gavs ut hävdat vikten av en oberoende och icke-kommersiell utgivning.

Förlaget har fått ett flertal utmärkelser för sin utgivning, bland annat utmärkelsen Svensk Bokkonst 2012.

ALMA-pristagaren Wolf Erlbruch är även utgiven på förlaget.

<Tillbaka
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn: 070-352 50 30
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se