Facebook    Instagram    Twitter    Nyhetsbrev 

Liao Yiwu
FÖR EN SÅNG OCH HUNDRA SÅNGER
Vittnesbörd från ett kinesiskt fängelse
Översättare: Margareta Eklöf
Memoarer & biografier
473 s. Inbunden
Utgivningsdatum: 2013-03-15
ISBN: 978-91-85311-43-9
Provbläddra i boken
Köp boken
INNEHÅLL

Fram till kvällen den 4 juni 1989 levde Liao Yiwu som en okänd och opolitisk hippie­poet i Kina. Men med massakern på Himmelska fridens torg förändrades allt i ett slag. Efter att Liao Yiwu hade framfört en regimkritisk dikt blev han satt i fängelse i fyra år. I "För en sång och hundra sånger" beskriver Liao Yiwu på ett enastående och gripande sätt den brutala verklighet han fick erfara under fängelsetiden. Han är skoningslös, också gentemot sig själv: han beskriver hur han och hans medfångar bryts ner till halvmänniskor, och i detta tillstånd glömmer vad det innebär att vara människa och medmänniska.

För en sång och hundra sånger är ett unikt tidsdokument om vår egen tid, och om ett land som alltmer dominerar vår värld.

Liao Yiwu, född 1958, är en kinesisk författare, reporter, poet och musiker. I juni 1989, efter att ha hört talas om protesterna på Himmelska fridens torg, skrev han en lång dikt kallad "Massaker". Han visste att den aldrig skulle bli publicerad, och spelade därför in den på kassettband tillsammans med oljud och tjutande som skulle åkalla dedödas andar.

I februari 1990 anhölls Liao Yiwu tillsammans med sin gravida fru och sex vänner då de höll på att stiga ombord på ett tåg. Han dömdes till fyra års fängelse och svartlistades. Under fängelsetiden utsattes han för tortyr och förnedrande behandling, drabbades av flera sammanbrott och försökte vid två tillfällen begå självmord. Därav fick han smeknamnet "Den stora galningen".

Då han släpptes från fängelset hade hans fru och dotterlämnat honom, och hans forna litteraturvänner höll sig undan från honom. Under en tid levde han som hemlös gatumusiker i den sydkinesiska staden Chengdu. Sommaren 2011 vandrade han över gränsen till Vietnam, varefter han lyckades fly till Tyskland.

Liao Yiwus böcker har publicerats i Taiwan och Hong Kong, men är förbjudna på det kinesiska fastlandet. Flera av hans böcker är översatta till engelska, franska och tyska. Han räknas till en av vår tids största kinesiska författare.

RÖSTER OM BOKEN

"Liao Yiwus bok är ett viktigt historiskt dokument, som berättar om lidande men också om författarens seger över systemet. Han inte bara överlevde utan förmår också att vittna om den kinesiska regimens brott."

Jesper Sundén, Svenska Dagbladet

LIAO YIWU
Fram till kvällen den 4 juni 1989 levde Liao Yiwu som en okänd och opolitisk hippiepoet i Kina. Men med massakern på Himmelska fridens torg förändrades allt i ett slag. Efter att Liao Yiwu hade framfört en regimkritisk dikt blev han satt i fängelse i fyra år.

Sommaren 2011 lyckades Liao Yiwu fly från Kina till Tyskland och bor nu i Berlin. Han har tilldelats ett flertal utmärkelser, bland annat det prestigefyllda tyska bok­handlar­nas fredspris.
BÖCKER
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn: 070-352 50 30
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se