Facebook    Instagram    Twitter    Nyhetsbrev 

Maja Bergqvist (red.)
NÄR VI FÅR ORDET
Fotograf: Cecilia Lindskog
Memoarer & biografier
52 s. Inbunden
Utgivningsdatum: 2019-02-22
ISBN: 978-91-85311-76-7
Provbläddra i boken
Köp boken
INNEHÅLL

När romer uppmärksammas görs det ofta utifrån deras utsatthet eller i exotifierande syfte. I När vi får ordet möter vi istället människan bakom våra fördomar och färdig­formulerade svar. När vi får ordet är ingen bok som handlar om romernas utsatthet eller utanförskap, utan en bok som vill visa att den som tigger är en person med tankar, känslor och åsikter, precis som hos oss alla andra. Det är en bok som handlar om de saker i livet som förenar oss människor – familj, kärlek, drömmar, minnen, glädje och sorg. I boken intervjuas tjugoen romer som tillsammans med fotografier på de intervjuade ger en röst åt denna grupp.

Överskottet från försäljningen av När vi får ordet går till välgörenhetsorganisationen Coloboratie Lund-Maxenu som bedriver läxhjälp i Rumänien.

RÖSTER OM BOKEN

"En viktig liten bok om vad en människa är. Porträtten samverkar och förstärker det mänskliga och personliga i texterna på ett otroligt fint sätt."

Claudette Skilving, SocialPolitik

MAJA BERGQVIST
Maja Bergqvist är utbildad journalist med ett stort intresse för det skrivna språket. Hon lever efter övertygelsen att alla bär på något som är värt att berättas och ser det som en ynnest att få vara med i arbetet när en berät­telse växer fram. Genom dessa berättelser vill hon låta människor som sällan ges plats få ordet. När vi får ordet är hennes debutbok.
CECILIA LINDSKOG
Cecilia Lindskog har studerat fotografi och mänskliga rättigheter på universitetet. Sedan flera år tillbaka har hon engagerat sig för romer i utsatthet, dels som volontär på ett härbärge i Lund, men även som ordförande i välgörenhetsorganisationen Coloboratie Lund-Maxenu. När vi får ordet är hennes debutbok.
BÖCKER
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn: 070-352 50 30
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se